Hoppa till innehåll

Corona

Distansstudier funkar inte för mig, vad gör jag nu?

Alla skolor gör sitt bästa för att studierna ska fungera för alla, men ibland går det kanske inte ändå. Prata med din lärare om vilka problem du upplever. Om du behöver förlänga din kurs pga att det är svårt för dig att studera på distans/fjärrundervisning så kan tyvärr ditt studiemedel påverkas vid ändringar. Om du blivit fördröjd i din kurs pga att det tog tid för skolan att ställa om till distans/online så kan du få behålla ditt studiemedel oförändrat. Kontakta skolan för att få veta mer om dina alternativ. Läs mer om studiemedel under Corona-pandemin här>>

Jag får ingen APL-plats pga Covid19, vad gäller?

Kurser där det krävs APL kan förlängas utan att det påverkar ditt studiemedel negativt. Vuxenutbildningen har fått instruktioner från CSN som vi följer som innebär att du får behålla ditt studiemedel oförändrat även om kurser förlängs i väntan på APL-plats. Ibland är det möjligt för dina lärare att bedöma dina kunskaper på andra sätt än genom APL. Prata med din skola om olika alternativ. 
Läs mer på CSN om studiemedel under Corona-pandemin>>

När kan jag komma tillbaka till skolan igen?

Den 15 juni tas rekommendationen om distansstudier bort, men inom vuxenutbildning kan det ändå behöva fortsätta med viss distansutbildning för att begränsa smittspridning. 
Exempelvis kan teoretiska moment fortfarande ske via fjärrundervisning/distans medan praktiska moment sker på skolan. Prata med din skola för mer information om vad som gäller.