Hoppa till innehåll

Ansökan

Hur hittar jag i kurskatalogen?

Hitta kurser

 • Välj antingen fritext eller katalog.

Fritext

 • Välj kurser öppna för ansökan/aktuella kurser om du bara vill se de sökbara utbildningarna.
 • Välj alla kurser om du även vill se utbildningar som inte är sökbara just nu.  
 • Du kan ange både sökord eller kurskoder i fritext tex Svenska, Matematik, Undersköterska eller SVASVA, MATMAT, GRNSVA osv.
 • I fritext kan du även filtrera kurserna, filtrera på tex Yrkeskurser, distans, skola eller vård- och omsorg. 
 • Fritext är känsligt för stavfel, om du är osäker på stavningen väljer du istället filter eller katalog

Katalog

 • Prövningsanmälan och SFI-anmälan visas alltid överst
 • Sen visas alla kurser och utbildningar sorterat på yrkesområden/ämne. 
 

Hur kompletterar jag min ansökan?

Det finns flera sätt att komplettera din ansökan

 • Om du inte har alla dokument när du gör din ansökan så kan du i efterhand logga in på ditt konto igen och ladda upp dokument under "mina sidor / betyg&bilagor". 
 • Du kan också skicka e-post till larcentrum@ostersund.se och bifoga dina dokument
 • Skicka in dina kompletteringar, märk kuvertet med "komplettering ansökan" till Lärcentrum, 83182 Östersund
Lärcentrum skickar ut begäran om kompletteringar via sms och e-post. Där finns också information om vad du behöver komplettera din ansökan med och på vilka sätt. 
 

Jag är inte folkbokförd i Östersund - vad gäller?

Om du inte är folkbokförd i Östersunds kommun så behöver du lämna din ansökan till din hemkommun. Hemkommunen behöver fatta ett beslut om de betalar för din utbildning eller inte. 

 • Om du är folkbokförd i en kommun i Jämtlands Län: se bara till att din ansökan är komplett - din webbansökan behandlas direkt i systemet av hemkommunen. 
   
 • Om du är folkbokförd i en kommun i övriga Sverige: Du behöver skriva ut din webbansökan och se till att vuxenutbildningen i din hemkommun får den i god tid innan sista ansökningsdagen. Alla kommuners handläggningstid varierar. 
   
 • Om du bor i ett Nordiskt land: Du räknas som folkbokförd i Östersunds kommun. 
   
 • Om du bor i ett utomnordiskt land behöver du kontakta Lärcentrum, det finns flera regler att ta hänsyn till. 

När öppnar ansökan för yrkesutbildningar?

 • 15 oktober öppnar ansökan till vårens yrkesutbildningar 
 • 15 april öppnar ansökan till höstens yrkesutbildningar
Information om sista ansökningdag finns i kurskatalogen för varje utbildning. Ansök i god tid så hinner du komplettera din ansökan innan sista ansökningsdag. 
 

Urval och prioriteringar - vad gäller?

Urval och prioriteringar

Lagen säger:

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Prioriteringsordningen: 

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av ett den sökande:
 
1) Önskar fullfölja studier som den sökande påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
Är i studier på Komvux och behöver utbildningen för att slutföra påbörjad gymnasieutbildning enligt studieplan
 
2) Inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som
motsvarar utbildning i gymnasieskolan
Sökande med samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalog/studiebevis som behöver utbildningen för att påbörja en individuell studieplan och slutföra gymnasiet. I första hand antas de som har en påbörjad utbildning inom samma område.

3) Är eller riskerar att bli arbetslös
Intyg om arbetslöshet/varsel/tidsbegränsad anställning kan komma att krävas.
I samma grupp ingår även de som är eller har varit sjukskrivna och som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan återgå till sitt tidigare eller nuvarande arbete och därför behöver yrkesväxla. Intyg kan komma att krävas.

 
Exempel på intyg som kan styrka att den sökande tillhör denna grupp;
- A-kassa eller intyg från arbetsförmedlingen att du är arbetslös
- Arbetsgivarens besked om varsel
- Anställningsavtal
- Läkarintyg

 
4) Behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
Den sökande behöver ny eller kompletterande yrkesutbildning för att behålla sitt arbete.
Exempel på intyg som kan styrka att den sökande tillhör denna grupp;
-HR/arbetsgivare som styrker att den sökande är i behov av utbildning för att kunna utföra sitt arbete


5) Behöver utbildningen för planerat yrkesval
Sökande har gått ett högskoleförberedande program och nu behöver utbildning för ett yrke.
Sökande har en utländsk högre utbildning som inte kan användas i Sverige.
 

Vad ska ett personligt brev innehålla?

Tips på vad brevet bör innehålla:

 • kort presentation av dig själv
 • sysselsättning i nuläget, berätta om vad du gör idag; anställning/egen företagare/studier/arbetssökande/föräldraledig/sjukskriven/annat
 • riskerar du att bli arbetslös skall du beskriva din situation utifrån det, intyg om varsel eller arbetslöshet kan komma att krävas in
 • behöver du utbildningen för pågående yrkesverksamhet, berätta
 • planerar du för ett nytt yrkesval, berätta
 • tidigare eventuella arbetslivserfarenheter, kortfattat
 • dina egna tankar om vad den här utbildningen skulle innebära för dig som person och din livssituation
 • om du ansöker om flera utbildningar kom ihåg att rangordna dina val - men för att förtydliga så kan du skriva i brevet i vilken utbildning som är ditt förstahandsval, andrahandsval osv. 
Inkom med ditt personliga brev så snart som möjligt - och innan sista ansökningsdagen. 

Vad är en komplett ansökan?

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du ladda upp följande dokument: 

Tidigare betyg, exempelvis: 

 • Slutbetyg från grundskolan – om du bara gått grundskola eller söker kurs på grundskolenivå
 • Betyg från gymnasiet  – avgångsbetyg – slutbetyg – samlat betygsdokument – examensbevis – studiebevis – utdrag ur betygskatalog – gymnasieintyg
 • Intyg från folkhögskola
 • Bedömningar från UHR om utländsk utbildning
 • Betyg från kommunal vuxenutbildning/SFI  - om du läst i annan kommun än Östersund
OBS! Vi godkänner INTE skärmdumpar från mina meriter på antagning.se eller från Dexter. Ditt betygsdokument måste ha rubrik och utfärdandedatum. Om du inte har det inscannat/pdf så godkänner vi att du tar ett foto av ditt orginalbetyg - där hela dokumentet syns. 

Personligt brev: 

Om du söker en yrkesutbildning behöver din ansökan också innehålla ett personligt brev, alternativet är att du skriver en mer utförlig beskrivning av målet och syftet med din utbildning i webbansökan. Om du söker fler utbildningar så skriv vilken utbildning du helst vill gå. 

Körkort: 

Om du söker en yrkesutbildning där B-körkort krävs t.ex. Maskinförare, Skogsmaskinförare, Yrkesförare och inom Fordonsutbildningar som Bil- och Lastbilsmekaniker. Några enstaka utbildningar kräver även C/CE behörigheter.