Hoppa till innehåll

Anmälan SFI-anmälan

Utbildning i Svenska För Invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv.

Alla obligatoriska fält är markerade med en asterisk ( ).

Presentationsspråk

Välj språk / Select language

Personuppgifter (Obligatorisk)

Språk (Obligatorisk)

Behov av tolk vid introduktionen (Obligatorisk)

Behöver du en tolk vid introduktionen?

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (Obligatorisk)

Finns betyg/ämnesförteckning från hemlandet

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare

Syfte till utbildning (Obligatorisk)

Nuvarande sysselsättning

Arbete under studietiden

Kommer du att arbeta under studietiden?

Omfattning av studierna

Hur många timmar per vecka önskar du studera?

Läser du och skriver på ditt modersmål (Obligatorisk)

Kan du läsa och skriva på ditt modersmål?

Läser och skriver på det latinska alfabetet (Obligatorisk)

Kan du läsa och skriva på det latinska alfabetet?

Egna tillägg och kommentarer

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter och GDPR

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem (Alvis). Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter och statistik där Vuxenutbildningen har en skyldighet att lämna uppgifter. De kan också komma att användas för intern statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om t.ex. vilka uppgifter som vuxenutbildningen behandlar, varifrån de hämtats, varför de behövs och vilka som kan få del av uppgifterna. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.
Du gör din begäran om registrerutdrag här>> 

Dataskyddsombud

Östersunds kommun har ett dataskyddsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att komma i kontakt med dataskyddsombudet se mer information här>>
Godkänn hantering av personuppgifter